Overschrijving

4,5 rating
4.5
Vanaf 21 Jaar In België
4,3 rating
4.3
Vanaf 21 Jaar In België

9. UITBETALINGEN
9.1. Bij het aanvragen van een uitbetaling van uw gebruikersaccount, zal 777.be u enkel toestaan om een minimum bedrag van €20 te laten uitbetalen. Indien het saldo op uw account lager ligt dan €20 en u wenst deze te sluiten, gelieve een schriftelijk verzoek in te dienen naar: support@casino777.be of support@bet777.be en wij brengen de uitbetaling in orde.

9.2. 777.be legt geen beperkingen op voor de uitbetaling van geld dat niet gebruikt werd voor inzetten/wedden, met uitzondering van de algemene beperkingen op uitbetalingen en op bonussen.

9.3. Alle uitbetalingen worden goedgekeurd binnen twee werkdagen na aanvraag van de speler. Gelieve er rekening mee te houden dat het een aantal extra dagen (de tijd die uw bank nodig heeft voor de verwerking) kan duren voor uw winst beschikbaar is. Om te verzekeren dat uw uitbetalingen vlot verlopen, gelieve ervoor te zorgen dat u ons alle nodig informatie hebt gegeven voor de goedkeuring van uw betaling.

9.4. Spelers beschikken over een uitgebreid aanbod aan uitbetalingsmethodes waarmee zij hun winst kunnen opnemen. Spelers kunnen gebruikmaken van de volgende uitbetalingsmethodes: Neteller, Skrill(voorheen Moneybookers) en bankoverschrijving.

9.5. Om uw winst te kunnen ontvangen op uw Skrill en/of Neteller-account moet u eerst ten minste één storting hebben gedaan met die specifieke betaalmethode.

9.6. 777.be zal enkel toelating geven voor betalingen naar accounts waarmee ook werd gestort. Alle verzoeken tot uitbetaling naar een andere account worden naar eigen goeddunken goedgekeurd door 777.be, die zich het recht voorbehoudt om een dergelijk verzoek te weigeren zonder hiervoor een reden te geven.

9.7. 777.be zal een verzoek tot uitbetaling van een speler slechts goedkeuren na verificatie van de identiteit van de gebruiker en de spelersaccount en nadat werd nagegaan dat de speler geen ‘chargeback’ heeft gedaan betreffende 777.be. Elk verzoek tot uitbetaling moet ondersteund worden door de verificatie van de gebruiker. Wij zullen bijkomende procedures voor verificatie uitvoeren voor elke uitbetaling van meer dan €1.000 of uitbetalingen die samengeteld meer dan €2.330 bedragen. Verder behouden wij ons het recht voorom dezelfde procedures voor verificatie te hanteren voor kleinere uitbetalingen. Deze verificatie kan bijvoorbeeld kopieën van het paspoort van de gebruiker, bankafschriften en/of kopieën van huishoudrekeningen van de gebruiker omvatten.

9.8. Er zullen geen verwerkingskosten aangerekend worden door 777.be voor gebruikelijke verzoeken tot uitbetaling. De vastgelegde kosten voor ongebruikelijke uitbetalingsmethodes zoals Neteller of Skrill zullen rechtstreeks worden aangerekend op uw gebruikersaccount. Deze kosten kunnen afhankelijk zijn van factoren zoals de munteenheid gebruikt in het account of in de woonplaats van de speler. Niettegenstaande het bovenvermelde is het mogelijk dat uw bank of betaalmethode die u gebruikt kosten in rekening brengt op uw account voor de transacties. Deze kosten zijn niet van ons afhankelijk en wij nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid op. Indien u meer informatie wenst, gelieve onze klantendienst te contacteren.

9.9. Niettegenstaande het bovenvermelde zijn aanvragen tot uitbetaling onderhevig aan procedures voor verificatie en de bepalingen en voorwaarden voor bonussen. In het geval dat uw account onderzocht wordt behouden wij ons het recht voor om uw verzoek tot uitbetaling tegen te houden tot het onderzoek werd voltooid naar onze tevredenheid. Elke bonus is onderhevig aan bepalingen en voorwaarden die opgelijst zijn in de e-mails met promoties en op onze Website. Indien een speler een uitbetaling aanvraagt voor aan de ‘playthrough’ werd voldaan, zal 777.be de volledige bonus en alle voorafgaande winsten aftrekken voor de uitbetaling wordt goedgekeurd.

9.10. Een uitbetalingsverzoek dat een jaar na aanvraag nog niet door de gebruiker is geclaimd zal worden geannuleerd en de tegoeden zullen worden ingehouden door 777.be.

9.11. Het is niet toegestaan om een uitbetalingsverzoek te doen van een gestort bedrag alvorens de speler ten minste 20% van het gestorte bedrag heeft ingezet.

9.12. Gelieve er rekening mee te houden dat het spelers niet is toegestaan meer dan één account te hebben. Elke speler waarbij wordt vastgesteld dat hij of zij onze algemene bepalingen en voorwaarden niet naleeft, loopt het risico zijn winst te verliezen en zelfs uitgesloten te worden van 777.be.

9.13. Spelers kunnen maximum €5000/€25.000/€100.000 euro per dag/week/maand laten uitbetalen. 777.be kan op een individuele basis en naar eigen goeddunken deze grenzen verhogen.

9.14. 777.be behoudt zich het recht voor om de speler te beperken tot een maximum van 10 unieke uitbetalingen per dag.

9.15. Voor bepaalde betaalmethoden (bv. PayPal) kan 777.be contractueel verplicht zijn om klanten een bepaald percentage van het totale opnamebedrag via die specifieke betaalmethode op te laten nemen, gewoonlijk gebaseerd op het bedrag dat de klant via die betaalmethode heeft gestort.

GOKSITESBELGIE.BE